Nuorten kuljettajien liikenneonnettomuudet edelleen laskussa

Tiedote 12.1.2017

Onnettomuustietoinstituutti (OTI)

Ennakkotietojen mukaan vuonna 2016 sattui yhteensä 240 kuolemaan johtanutta tieliikenneonnettomuutta, joissa kuoli 259 henkilöä. Onnettomuudet vaativat 22 kuolonuhria vähemmän kuin edeltävänä vuonna. Erityisesti nuorten kuljettajien aiheuttamat onnettomuudet ovat vähentyneet jo useamman vuoden ajan.

Viime vuonna alle 25-vuotiaiden kuljettajien aiheuttamia moottoriajoneuvo-onnettomuuksia sattui 13 vähemmän kuin edellisvuonna. Sen sijaan 25–44-vuotiaiden ikäryhmässä onnettomuuksia aiheutettiin 13 enemmän.

– Nuorten aiheuttamien onnettomuuksien määrissä on ollut loiva laskusuunta viime vuosina. Tätä selittää ehkä osaltaan se, että uusia ajokortin hankkineita kuljettajia on ollut vähemmän, OTIn yhteyspäällikkö Tapio Koisaari kertoo.

Jalankulku- ja pyöräilyonnettomuuksia sattui viime vuonna vähiten viiteen vuoteen. Vuonna 2016 jalankulkijoita menehtyi 25 ja pyöräilijöitä 22.

Kuljettajan epäillään ajaneen alkoholin vaikutuksen alaisena noin neljänneksessä onnettomuuksista. Huumeiden vaikutuksen alaisena ajettuja kuolonkolareita oli hieman edellisvuotta enemmän.

Tieltä suistumisia sattui huomattavasti viime vuosien keskiarvoa enemmän. Noin kolmasosa kaikista moottoriliikenteen onnettomuuksista johtui ajoneuvon hallinnan menetyksestä.

­– Hallinnan menetyksestä johtuvia onnettomuuksia saataisiin vähennettyä esimerkiksi ajonvakautusjärjestelmän avulla. Suomessa pitäisikin saada vauhditettua näiden turvalaitteiden yleistymistä, Koisaari huomauttaa.

Viime vuosi oli synkkä Pohjois-Savossa

Vuonna 2016 Pohjois-Savossa sattui kuolemaan johtaneita onnettomuuksia 16 enemmän kuin edellisvuonna. Onnettomuuksia sattui yhteensä 23, ja niissä kuoli 27 henkilöä. Määrä oli toiseksi suurin koko maassa. Edellisvuoteen nähden onnettomuudet vähenivät eniten Pirkanmaalla, jossa onnettomuuksia oli 14 vähemmän ja menehtyneitä 17 vähemmän.

Kun lukuja tarkastellaan maakuntatasolla, satunnaisvaihtelulla on iso merkitys.


Luvut perustuvat liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien alustaviin ennakkotietoihin, joista Onnettomuustietoinstituutti (OTI) on koonnut laajan raportin.


Eroavaisuudet OTIn ja Tilastokeskuksen tieliikenneonnettomuustilastoinnissa

  • OTIn tilastoissa sairauskohtaukseen kuolleet sisältyvät lukuihin, mutta Tilastokeskuksella eivät.
  • OTIn tilastoissa näkyvät pääsääntöisesti onnettomuudet, joissa kuolema tapahtuu kolmen päivän kuluessa onnettomuudesta. Tilastokeskuksen tilastoissa liikennekuolemaksi lasketaan menehtyminen 30 vuorokauden kuluessa onnettomuudesta.


 

Lisätietoja:

OTIn ennakkoraportti vuodesta 2016 sekä alueelliset kokonaisluvut

  • Yhteyspäällikkö Tapio Koisaari, p. 040 450 4782
  • Liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkari, p. 050 306 9884
    etunimi.sukunimi@oti.fi
  • Viestintä, p. 040 450 4700


Onnettomuustietoinstituutti (OTI) tekee työtä ennaltaehkäistäkseen liikenneonnettomuuksia Suomessa. OTI koordinoi liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien toimintaa ja hallinnoi tutkinnasta kerättyä tietoa muiden liikennevahinkotilastojensa lisäksi. Tilastotiedon määrä ja laatu ovat kansainvälisesti ainutlaatuisia. OTI tarjoaa tärkeää tietoa, jolla voidaan vaikuttaa liikenneturvallisuuteen sekä lainsäädännön että käytännön toimenpiteiden tasolla. Instituutti toimii erillisenä yksikkönä Liikennevakuutuskeskuksessa. www.oti.fi

 

12.01.2017