Kypärä päähän kunnolla ja rintakehän suojavarusteet käyttöön – moottoripyörä- ja mopokuolemiin voi vaikuttaa

Tiedote 11.6.2015

Liikennevakuutuskeskus
Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta VALT

Moottoripyöräilijöille ja mopoilijoille suunnatut suojavarusteet ovat tärkeä henkivakuutus onnettomuustilanteita varten. Tuore raportti osoittaa, että suojavarusteiden oikealla käytöllä voitaisiin vähentää loukkaantumisia ja kuolemia merkittävästi.

Raportin aineistona on käytetty liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkinnassa olleita, vuosina 2006–2013 tapahtuneita menehtymiseen tai loukkaantumiseen johtaneita onnettomuuksia. Tutkituista onnettomuuksista 160 tapahtui moottoripyöräilijälle, 41 kevytmoottoripyöräilijälle ja 109 mopoilijalle. Lisäksi raportissa tarkasteltiin 14 mopoautoilijan loukkaantumiseen johtanutta onnettomuutta.

Lähes kaikilla tutkituissa onnettomuuksissa mukana olleilla moottoripyöräilijöillä (95 %) oli ollut kypärä käytössä. Sitä vastoin rintakehää ei suojata vielä kovin yleisesti, vaikka kolmasosa kuolleista menehtyi pelkästään rintakehän vammoihin.
– Rintakehävammoja voitaisiin estää tai lievittää suojuksilla, mutta ne ovat vielä melko vähäisessä käytössä, raporttia laatimassa ollut liikennepsykologi Mika Hatakka toteaa.

Kaikista moottoripyöräilijöiden onnettomuuksista lähes puolet oli yksittäisonnettomuuksia. Erityisesti kuolinkolareissa näkyivät moottoripyöräilijän omaan käyttäytymiseen liittyvät riskit. Onnettomuuksissa korostuivat ylinopeus ja liian suuri tilannenopeus riippumatta siitä, oliko kyseessä yksittäisonnettomuus tai yhteentörmäys.
– Tulosten perusteella voi päätellä, että moottoripyöräilijä voi itse vaikuttaa mitä suurimmassa määrin omaan turvallisuuteensa, Liikennevakuutuskeskuksen yhteyspäällikkö Tapio Koisaari sanoo.

Mopo-onnettomuuksien taustalla usein huomion herpaantuminen

Mopo-onnettomuuksissa korostuu vähäinen ajokokemus. Vammoihin ja kuolemaan johtaneet onnettomuudet painottuvat ajouran alkuun. Suuri riskitekijä mopoilijoilla on myös perustaitojen puute. Havaintovirheet lisäävät onnettomuusriskiä.

Lähes kaikilla onnettomuuteen joutuneilla mopoilijoilla oli ollut kypärä käytössä (96 %). Kuitenkin kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa 25–30 % kuljettajista kypärän kiinnityshihna oli ollut auki tai liian löysällä.

Raportissa tarkasteltiin myös mopoauto-onnettomuuksia. Huomionarvoista oli, että joka toisessa tapauksessa kuljettajan huomio oli jossain muussa kuin liikenteessä. Tarkkaavaisuutta olivat häirinneet esimerkiksi puhelimen käyttö tai kanssakäyminen matkustajien kanssa.
– Verrattuna kaksipyöräiseen mopoauto antaa kuljettajalle enemmän mahdollisuuksia tehdä ajamisen lisäksi muutakin ja tämä näkyy onnettomuuksissa, Tapio Koisaari taustoittaa.

Tutkimuksen havainnot osoittivat myös turvavöiden käytön tärkeyden. Turvavyön käyttö suojasi vammoilta tai vähensi vammoja 11 mopoauton kuljettajalla tai matkustajalla.

Lisätietoja:

VALT Mopoilijoiden ja moottoripyöräilijöiden loukkaantumiset ja kuolemat tutkijalautakunta-aineistossa -raportti

  • Yhteyspäällikkö Tapio Koisaari, puh. 040 450 4782
    tapio.koisaari(at)vakuutuskeskus.fi
  • Liikennepsykologi Mika Hatakka, Tutkimus ja Koulutus Humaani Oy,
    puh. 040 5855 141
  • Vakuutuskeskuksen viestintä, puh. 040 450 4700

www.lvk.fi

 

11.06.2015