Porovahinkojen korvaamisprosessissa yhteistyö on tärkeää

Uutinen 11.11.2015

Porovahinkojen selvittämiseksi ja korvausten maksamiseksi tehdään tiivistä yhteistyötä poronomistajia edustavan Paliskuntain yhdistyksen kanssa. Korvausprosessissa tärkeässä roolissa on tietojärjestelmien kehittäminen.

Porovahingolla tarkoitetaan poron omistajalle poron menetyksestä liikennevahingon seurauksena aiheutunutta taloudellista vahinkoa. Liikennevakuutuskeskus korvaa keskitetysti poron omistajille moottoriajoneuvojen aiheuttamat porovahingot. LVK korvaa myös ulkomaisten ajoneuvojen aiheuttamat porovahingot.

Liikennevakuutuskeskus vieraili tänä syksynä Paliskuntain yhdistyksessä Rovaniemellä. Kaksipäiväisessä tilaisuudessa käytiin läpi ajankohtaisia asioita ja keskusteltiin uusista kehityshankkeista.


Liikennevakuutuskeskuslaiset pääsivät tutustumaan myös poroerotukseen ja porotalouteen paikan päällä.

LVK:ta edustamassa olivat toimitusjohtaja Ulla Niku-Koskinen, johtaja Janne Jumppanen, lakimies Visa Kronbäck, korvausasiantuntija Jussi Oivo sekä korvauspäällikkö Antti Tuulensuu.

– Hyvät henkilösuhteet luovat vankan pohjan yhteistyölle, Ulla Niku-Koskinen kertoo.


Kuvassa LVK:laisten lisäksi mm. vieraanvaraiset isännät puheenjohtaja Jukka Knuuti ja toiminnanjohtaja Anne Ollila Paliskuntain yhdistyksestä.

11.11.2015