Lapin liikenteessä menehtyy kolmetoista ihmistä vuosittain – maastoliikenteessä keskimääräistä useampi

Tiedote 1.12.2015

Liikennevakuutuskeskus
Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta VALT

Lapin liikenteessä sattuu liikennevahinkoja noin 3 900 vuodessa. Tieliikenteen onnettomuuksissa menettää henkensä keskimäärin 13 ihmistä vuoden aikana. Tieliikenteessä kevyen liikenteen onnettomuudet ovat harvinaisia, ja vakavat onnettomuudet tapahtuvat pääasiassa moottoriajoneuvoilla. Kuolemaan johtavia maastoliikenneonnettomuuksia tapahtuu Lapissa muuta Suomea enemmän.

Tänä vuonna Lapissa on tapahtunut yhteensä yhdeksän kuolemaan johtanutta liikenneonnettomuutta marraskuun loppuun mennessä, saman verran kuin edellisenäkin vuonna. Onnettomuudet ovat yhtä lukuun ottamatta tapahtuneet moottoriajoneuvoilla. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kuolemaan johtavat onnettomuudet ovat harvinaisia Lapissa.

Tieliikenteessä kuolemaan johtaneet onnettomuudet ovat Lapissa viime vuosina sattuneet lähes poikkeuksetta henkilö- ja pakettiautoille. Onnettomuuksia tapahtuu Lapissa eniten valta- ja kantateillä. Kohtaamisonnettomuudet ovat olleet viime vuosina (2012–2014) hiukan suistumisonnettomuuksia yleisempiä, noin 58 % kaikista onnettomuuksista.

Yleisin onnettomuuden syntyyn välittömästi vaikuttanut riskitekijä on ollut ajoneuvon hallinnan menetys. Kyseinen riski näkyi lähes kolmanneksessa onnettomuuksista.

Sääolosuhteet vaikuttavat koko maan liikenteessä siten, että huonolla kelillä sattuu paljon peltikolareita, kun taas vakavat onnettomuudet tapahtuvat tyypillisesti hyvissä sääolosuhteissa riskinoton saattaessa kasvaa. Lapin alueella myös kuolemaan johtavat onnettomuudet ovat kuitenkin joinakin vuosina painottuneet juuri huonojen kelien aikaan.

– Pohjoisen huonot sääolosuhteet yhdistettynä paikoittain huonokuntoiseen tiestöön asettavat kuljettajille haasteita Lapissa. Pohjoiseen matkaavien lomanviettäjien kannattaakin pitää nämä seikat mielessä ja sovittaa matkustusaikataulu sen mukaan, muistuttaa yhteyspäällikkö Tapio Koisaari Liikennevakuutuskeskuksesta.

Maastoliikenteessä tapahtuu Lapissa hieman keskimääräistä enemmän kuolemaan johtavia onnettomuuksia, noin neljä vuosittain. Maastoon soveltuvien ajoneuvojen yleisyys Lapissa näkyy myös liikennevahinkotilastoissa, sillä esimerkiksi moottorikelkoilla sattuneiden vahinkojen osuus on Lapissa seitsemän prosenttia kaikista liikennevahingoista.

Luvut käyvät ilmi Lapin liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnan tutkimuksista sekä vakuutusyhtiöiden liikennevahinkotilastosta.


Lisätietoja:

  • Liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkari, p. 050 306 9884
  • Yhteyspäällikkö Tapio Koisaari, p. 040 450 4782
    etunimi.sukunimi@vakuutuskeskus.fi
  • Viestintä, p. 040 450 4700

 

01.12.2015