Liikenneonnettomuuksien määrä kasvussa

Tiedote 1.10.2015

Liikennevakuutuskeskus
Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta VALT

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien mukaan tämän vuoden alusta elokuun loppuun mennessä sattui 173 kuolemaan johtanutta onnettomuutta, joissa kuoli 182 henkilöä. Nämä ennakkoluvut osoittavat, että kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien määrä on ollut kasvussa heti vuodenvaihteesta alkaen viime vuoteen nähden.

Vaikka onnettomuudet ovat kokonaisuudessaan lisääntyneet, kesä- ja heinäkuussa onnettomuuksien määrä oli kuitenkin alhaisempi kuin edellisenä vuonna.Tähän on mahdollisesti vaikuttanut tavanomaista viileämpi sää, joka hillitsi kesäaikaista yöliikennettä ja riskinottoa. Kesäöinä sattuu runsaasti kuolemaan johtavia onnettomuuksia. Tänä kesänä eniten onnettomuuksia sattui elokuussa, kun aiempina vuosina pahin onnettomuustilanne on yleensä ollut heinäkuussa.

Moottoriliikenteessä sattui vuoden alusta elokuun loppuun mennessä 134 onnettomuutta, joissa kuoli 143 ihmistä. Kohtaamisonnettomuudet kanta- ja valtateillä lisääntyivät viime vuodesta viidellätoista.

– Kohtaamisonnettomuuksia voitaisiin vähentää asentamalla keskikaiteita erityisesti vilkasliikenteisille teille, joilla liikkuu paljon raskasta kalustoa. Tämä on tehokkaaksi havaittu keino parantaa liikenneturvallisuutta, painottaa liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkari.

Kevyessä liikenteessä on kuollut elokuun loppuun mennessä 21 jalankulkijaa ja 18 pyöräilijää. Kevyen liikenteen kokonaistilanne on pysynyt viime vuoden synkällä tasolla. Jalankulkijoiden osalta tilanne on huonoin viiteen vuoteen.

– Kevyen liikenteen onnettomuudet sattuvat usein iäkkäille, mutta tänä vuonna onnettomuuksia on sattunut huolestuttavan paljon myös alle 15-vuotiaiden sekä alle 25-vuotiaiden ikäryhmissä. Lukumäärät ovat kuitenkin tilastollisesti pieniä, joten pitkälle meneviä johtopäätöksiä luvuista ei voida tehdä, kertoo yhteyspäällikkö Tapio Koisaari Liikennevakuutuskeskuksesta.

Lisätietoja:

VALT-ennakkoraportti II/2015 sekä alueelliset kokonaisluvut tutkijalautakunnittain

  • Liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkari, p. 050 306 9884
  • Yhteyspäällikkö Tapio Koisaari, p. 040 450 4782
    etunimi.sukunimi@vakuutuskeskus.fi
  • Viestintä, p. 040 450 4700

 

01.10.2015