Liikennevahinkoja eniten lauhtuvan sään lumisateessa

Tiedote 7.2.2018

Onnettomuustietoinstituutti (OTI)

Liikennevahinkopiikit osuvat yleensä talvikuukausille. Vahingoista suurin osa on peltivahinkoja. Vakavammissa kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa taustalla on usein terveysongelmia.

Liikennevakuutuksesta korvattiin 99 573 liikennevahinkoa vuonna 2016. Vahinkopiikit osuivat tammi–helmikuulle sekä tuolloin lumiseen marraskuuhun. Lumisen ja jäisen kelin vahingot lisääntyivät peräti 49 % edellisvuoteen nähden.

"Tyypillisesti peltiä rytisee runsaasti, kun pakkanen lauhtuu ja tulee lumipyry. Ilmiö korostuu, jos huono keli ajoittuu vilkkaaseen työmatkaliikenteeseen. Näitä vahinkoja voi torjua ihan yksinkertaisilla keinoilla kuten alentamalla nopeutta ja jättämällä riittävän turvavälin", OTIn liikenneturvallisuuspäällikkö Esa Räty vinkkaa. "Ruuhkaisemmassa Etelä-Suomessa vaikeimmat ajokelit ovat viime talvina tulleet vasta vuodenvaihteen jälkeen. Kelin muutos tulee usein yllätyksenä suliin teihin tottuneille kuljettajille."

Yleisimpiä vahinkoja liikenteessä vuonna 2016 olivat peräänajot. Parkkipaikoilla vahinkoja sattui puolestaan useimmiten peruuttaessa.

"Parkkipaikoilla ruutuun kannattaa ajaa läpi tai peruuttaa, sillä poisperuuttaminen on vaarallisempaa. Talvella kannattaa huomioida, että ennen liikkeelle lähtöä puhdistaa lumet myös auton mahdollisten tutkien ja kameroiden edestä," Räty neuvoo.

Kuolemaan johtavissa onnettomuuksissa taustalla usein terveysongelmia

Kaikista liikenteessä sattuvista kolareista kuolemaan johtaa noin 250 onnettomuutta vuosittain. Vuoden 2016 hiljattain vahvistuneet luvut kertovat, että liikenneonnettomuuksissa kuoli 262 henkilöä. Onnettomuustutkinnan perusteella 30 henkeä olisi voinut pelastua turvavyötä käyttämällä.

­"Ajoneuvon muulla kehittyneelläkään turvatekniikalla ei ole merkitystä, jos turvavyö ei ole kiinni ja kuljettaja tai matkustaja lentää ulos ajoneuvosta. Turvavyön käyttämistä valvotaan syystä," yhteyspäällikkö Tapio Koisaari huomauttaa.

Ajoterveyden ongelmat näkyvät yhä useammin onnettomuuksien taustalla. Kuolonkolareista noin puolessa taustalla on kuljettajan terveydellisiä riskitekijöitä.

"Ajoterveysongelmista johtuvien onnettomuuksien ehkäiseminen vaatii uudenlaista ajattelua liikenneturvallisuusalalla. Lääkärien panos tässä työssä on keskeinen. Lääkärit tarvitsevat asian edistämiseen koulutusta ja toimivia tietojärjestelmiä," Koisaari taustoittaa.

 

Lisätietoja:

OTIn vakuutusyhtiöiden liikennevahinkotilasto 2016
OTI-vuosiraportti 2016 (vahvistuneet tiedot onnettomuustutkinnoista)

  • Vahinkotilasto, liikenneturvallisuuspäällikkö Esa Räty, p. 040 922 1365
  • Kuolemaan johtaneet onnettomuudet, yhteyspäällikkö Tapio Koisaari, p. 040 450 4782
    etunimi.sukunimi@oti.fi
  • Viestintä, p. 040 450 4700

 

Onnettomuustietoinstituutti (OTI) tekee työtä ennaltaehkäistäkseen liikenneonnettomuuksia Suomessa. OTI koordinoi liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien toimintaa ja hallinnoi tutkinnasta kerättyä tietoa muiden liikennevahinkotilastojensa lisäksi. Tilastotiedon määrä ja laatu ovat kansainvälisesti ainutlaatuisia. OTI tarjoaa tärkeää tietoa, jolla voidaan vaikuttaa liikenneturvallisuuteen sekä lainsäädännön että käytännön toimenpiteiden tasolla. Instituutti toimii erillisenä yksikkönä Liikennevakuutuskeskuksessa. www.oti.fi

 

07.02.2018