Taksiyrittäjien velvollisuuksien valvonta kuuluu Trafille

Uutinen 19.12.2018

Liikennevakuutuskeskukseen on ilmoitettu tapauksia, joissa on epäilty ajoneuvoa käytettävän taksiliikenteeseen ilman ajoneuvon asianmukaista rekisteröintiä luvanvaraiseen käyttöön. Taksiyrittäjien ajoneuvojen rekisteröinnin valvonta ei kuitenkaan kuulu Liikennevakuutuskeskukselle. Asiasta voi sen sijaan ilmoittaa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille (Traficom 1.1.2019 alkaen) osoitteeseen: liikenneluvat(at)trafi.fi (1.1.2019 alkaen pääte traficom.fi).

Trafi huolehtii asian selvittämisestä ja tarvittavista toimenpiteistä, kuten mahdollisista sanktioista.


Taksiliikenteessä käytettävä ajoneuvo rekisteröitävä luvanvaraiseen käyttöön

Kesällä voimaan tulleen taksiliikenteen uudistuksen jälkeenkin taksiyrittäjillä tai -kuljettajilla on edelleen lakisääteisiä velvollisuuksia. Taksiyrittäjällä on oltava kuljetustoiminnan harjoittamiseen henkilöliikennelupa tai taksiliikennelupa. Lisäksi taksiliikenteessä käytettävä ajoneuvo on rekisteröitävä ajoneuvorekisteriin luvanvaraiseen käyttötarkoitukseen.

Vakuutusyhtiö saa tiedon ajoneuvon luvanvaraisesta käytöstä, kun se on ilmoitettu asiamukaisesti rekisteriin. Tämä puolestaan mahdollistaa vakuutusten oikeudenmukaisen hinnoittelun. Vastuu lain mukaisista ilmoitusvelvollisuuksista ja ylipäätään lain noudattamisesta on taksiliikenteen harjoittajalla.

 


Liikennevakuutuskeskus (LVK) turvaa viimekädessä liikennevahingon kärsineen oikeudet ja huolehtii lakisääteisen liikennevakuutusmaksun laiminlyönnin seurauksista. Keskuksessa toimiva Onnettomuustietoinstituutti (OTI) edistää liikenneturvallisuutta koordinoimalla liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien toimintaa ja keräämällä tilastotietoa onnettomuuksista. Lukuisia kansainvälisiä tehtäviä hoitavan keskuksen jäseniä ovat kaikki liikennevakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt Suomessa. www.lvk.fi

19.12.2018