FINE (Vakuutus- ja rahoitusneuvonta) neuvoo vakuutus-, pankki- ja arvopaperiasiakkaita ongelmatilanteissa. Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan tehtävänä on mm. neuvoa ja auttaa kuluttajaa vakuutusasioissa, selvittää korvausasioita ja vakuutussopimusten sekä vakuutusehtojen soveltamista ja tulkintaa koskevia asioita.

Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan yhteydessä toimiva vakuutuslautakunta voi antaa lausuntoja liikennevakuutussopimukseen liittyvissä asioissa siltä osin, kuin liikennevahinkolautakunta ei ole toimivaltainen. Vakuutuslautakunta ei käsittele liikennevakuutukseen perustuvia korvausasioita.

19.03.2015