Tyytymättömyys korvausratkaisuun

Vakuutusyhtiön korvausratkaisuun on mahdollista hakea muutosta.

Jos yhtiön antama päätös on vahingonkärsineen mielestä perustunut esimerkiksi puutteelliseen tai virheelliseen selvitykseen, hän voi pyytää päätöksen tehnyttä yhtiötä oikaisemaan päätöstä. Oikaisupyynnön yhteydessä tulee ilmoittaa miltä osin päätös vaaditaan oikaistavaksi sekä perusteet oikaisupyynnölle.

22.12.2016