Seisonta-ajan korvausta maksetaan moottoriajoneuvon korjausajalta ajoneuvon hinnan mukaan. Korvausta määritettäessä ajoneuvon hintana pidetään sen uushankintahintaa vahinkohetkellä, mikäli ajoneuvo on enintään viisi vuotta vanha. Sitä vanhemman ajoneuvon hintana pidetään vastaavanlaisen auton käypää arvoa vahingon sattuessa.

Korvausten maksamisen edellytyksenä on, että yhtiölle on toimitettu korjaamon seisonta-ajan todistus.

Lunastustapauksissa myönnetään seisonta-ajan korvaus enintään 14 päivältä. Raskaan kaluston osalta korvausta saa 30 päivältä tai siltä ajalta, joka kuluu uuden ajoneuvon hankkimiseen ja varusteluun.

Katso seisonta-ajan korvaukset liikennevahinkolautakunnan sivuilta.

22.12.2016