Vaurioituneen moottoriajoneuvon omistajalla on oikeus saada korvauksena korjauskustannukset tai sitä vastaava rahamäärä. Mikäli moottoriajoneuvoa ei saada kohtuullisin kustannuksin korjatuksi, vakuutusyhtiö maksaa ajoneuvon käypää arvoa vastaavan korvauksen. Ajoneuvo luovutetaan tällöin vakuutusyhtiölle. Vaurioituneen ajoneuvon arvonalentumista ei korvata.

19.03.2015