Liikennevakuutuslain mukaan vakuuttamattoman ajoneuvon aiheuttaman liikennevahingon korvaa Liikennevakuutuskeskus. LVK:n vastuu vakuuttamattoman ajoneuvon aiheuttamasta vahingosta on pääsääntöisesti samanlainen kuin vakuutusyhtiön vastuu vakuutetun ajoneuvon aiheuttamasta vahingosta.

Korvauspiirin ulkopuolelle jäävät kuitenkin vakuuttamattoman ajoneuvon

  • omistajalle tai haltijalle aiheutunut vahinko
  • kuljettajalle aiheutunut vahinko, mikäli kuljettaja tiesi, ettei ajoneuvoa varten ollut otettu liikennevakuutusta.
01.01.2017