Ulkomaisen ajoneuvon Suomessa aiheuttaman liikennevahingon käsittelee ja korvaa Liikennevakuutuskeskus. Jos vahingon on aiheuttanut ETA-maassa rekisteröity ajoneuvo, vahingon käsittelyn voi LVK:n sijaan hoitaa sen valtuuttama vihreä kortti -edustaja.

Tiedot vihreä kortti -edustajista saa LVK:sta. Vahinkoilmoituksen voi myös jättää LVK:lle. Ohjaamme ilmoituksen tarvittaessa eteenpäin.

Korvaukset suoritetaan Suomen liikennevakuutuslain mukaisesti. Jos ulkomainen ajoneuvo on vakuutettu vihreä kortti -järjestelmään kuuluvassa maassa, sen liikennevakuutuksesta korvataan vastapuolelle aiheutuneet henkilö- ja omaisuusvahingot (myös jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden vahingot), samoin kuin vakuutetun ajoneuvon matkustajien vahingot. Vahingon aiheuttaneen ajoneuvon omistaja ja kuljettaja eivät kuitenkaan saa korvauksia omista henkilövahingoistaan lukuun ottamatta ruotsalaisia ja norjalaisia ajoneuvoja.

Jos vahingon aiheuttaneella ajoneuvolla on rajaliikennevakuutus, siitä korvataan lisäksi myös syyllisen ajoneuvon kuljettajan ja omistajan henkilövahingot.

26.10.2015