Tuntemattoman ajoneuvon aiheuttaman henkilövahingon korvaa Liikennevakuutuskeskus liikennevakuutuslain mukaan. Tuntemattoman ajoneuvon aiheuttama omaisuusvahinko korvataan vain silloin, kun se on aiheutunut merkittävän henkilövahingon yhteydessä.

19.03.2015