Siirtoliikennevakuutus on pääsääntöisesti ajoneuvon tilapäistä siirtoa varten määräajaksi myönnettävä liikennevakuutus. Liikennevakuutuskeskus on vastuussa siirtovakuutetun ajoneuvon aiheuttamasta vahingosta. Korvaus myönnetään liikennevakuutuslain ja sen nojalla annettujen määräysten tai ohjeiden mukaisesti.

01.01.2017