Porovahingolla tarkoitetaan poron omistajalle poron menetyksestä liikennevahingon seurauksena aiheutunutta taloudellista vahinkoa. Liikennevakuutuskeskus korvaa keskitetysti poron omistajille moottoriajoneuvojen aiheuttamat porovahingot. LVK korvaa myös ulkomaisten ajoneuvojen aiheuttamat porovahingot.

Liikennevakuutuskeskus ei korvaa muita porokolarin yhteydessä aiheutuneita vahinkoja. Porokolarissa aiheutuneista ajoneuvon vaurioista tai henkilövahingoista haetaan korvausta ajoneuvon omasta liikenne- ja kaskovakuutuksesta.

19.03.2015