Liikennevakuutuskeskuksen korvaamat vahingot

Milloin LVK hoitaa vahinkojen korvaamisen?

Liikennevakuutuskeskus hoitaa vakuuttamattomien ja tuntemattomien ajoneuvojen aiheuttamat liikennevahingot, ulkomaalaisten ajoneuvojen aiheuttamia vahinkoja, siirto- ja rajaliikennevakuutettujen ajoneuvojen aiheuttamat vahingot, ajoneuvojen aiheuttamat porovahingot sekä vakuuttamisvelvollisuudesta vapautettujen ajoneuvojen aiheuttamat vahingot.

Lue ohjeet korvauksen hakemiseen LVK:sta täältä.

01.01.2017