Jos vammautuminen aiheuttaa pysyvän työkyvyttömyyden, on vahingonkärsineellä oikeus liikennevakuutuksesta maksettavaan työkyvyttömyyseläkkeeseen. Ennen työkyvyttömyyseläkkeen myöntämistä selvitetään kuitenkin vahinkoa kärsineen mahdollisuudet palata työelämään ammatillisen kuntoutuksen avulla.

19.03.2015