Vammautuneelle, joka on pysyvästi riippuvainen toisen henkilön huolenpidosta, voidaan maksaa hoitotukea. Hoitotuen määrä riippuu liikennevahingosta johtuvasta tilan vaikeusasteesta. Vaikeusasteet on määritelty liikennevahinkolautakunnan hoitotukiluokittelussa.

19.03.2015