Kivun ja säryn sekä muun tilapäisen haitan korvauksella hyvitetään vammasta aiheutunutta kipua, särkyä ja toiminnallista haittaa siihen asti, kunnes vamma on parantunut tai terveydentila muutoin vakiintunut. Liikennevahinkolautakunta on luokitellut vammat vaikeusasteen mukaan eri luokkiin. Kivun ja säryn sekä muun tilapäisen haitan korvaamiseen vaikuttavat vammojen laatu, vaikeusaste sekä vammojen edellyttämän hoidon laadun ja toipumisen kestoaika.

19.03.2015