Liikennevahingossa menehtyneen henkilön elatuksesta riippuvaisilla on oikeus kohtuulliseen korvaukseen elatuksen menetyksestä (perhe-eläke). Liikennevakuutuksesta maksettavan perhe-eläkkeen suuruuteen vaikuttavat mm. vainajan ja lesken tulot ja perheen suuruus.

19.03.2015