• kuljettajan omia henkilövahinkoja
  • vakuutetun ajoneuvon omia vaurioita
  • ajoneuvossa olleita tavaroita tai kuormaa

Venäjän liikennevakuutuslain mukaan edellä mainittujen korvausmäärien ylittävät vahingot korvaa vahingon aiheuttaja siviililainsäädännön mukaan.

Venäjällä vahinkoon syyllinen on velvollinen korvaamaan henkilökohtaisesti aiheuttamansa vahingon vahingonkärsineelle. Näin ollen yllämainittujen korvausmäärien ylittävistä omaisuus- ja henkilövahingoista voi joutua henkilökohtaiseen korvausvastuuseen.

19.03.2015