Ulla Niku-Koskinen, Managing Director

Janne Jumppanen, Director
tel. +358 40 450 4543

Asko Nio, Director of Legislation
tel. +358 40 450 4614

Miia Forss, Management Assistant
tel. +358 40 922 5533

Jouni Väänänen, Internal Auditor
tel. +358 40 922 5527

26.11.2018