LVK | Ersättning för trafikskador orsakade av fordon som är befriade från försäkringsplikt

Trafikförsäkringscentralen ersätter skador orsakade av fordon som befriats från försäkringsplikten enligt trafikförsäkringslagen. Ta del av förteckningen över fordon som är befriade från försäkringsplikten här.

01.01.2017