Personskador

Ersättningarna för personskador fastställs med iakttagande av trafikförsäkringslagen och skadeståndslagen. Detaljerade grunder för fastställandet av ersättningar vid personskador finns på trafikskadenämndens webbplats. www.liikennevahinkolautakunta.fi

23.03.2015