LVK | Verkställande direktör

Verkställande direktör Ulla Niku-Koskinen

Lagstiftningsdirektör Asko Nio
tfn 040 450 4614

Ledningens assistent Kaisa Kauppinen
tfn 040 922 5530

14.08.2018