Direktör Janne Jumppanen
tfn 040 450 4543

ERSÄTTNINGSÄRENDEN

vahingot(@)vakuutuskeskus.fi

Ersättningschef Antti Tuulensuu
tfn 040 450 4671

Ersättningssakkunnig Jussi Oivo
tfn 040 450 4617


FÖRSÄKRINGSÄRENDEN

Chef för juridiska ärenden Visa Kronbäck
tfn 040 450 4259

Jurist Mari Ryymin
tfn 040 922 1195

Jurist Henri Syrjälä
tfn 040 922 0677

Försäkringschef Lauri Linna
tfn 040 450 4591

Rysslandsspecialist Seija Väyrynen
tfn 040 450 4683

Indrivningschef Vesa Korhonen
tfn 040 450 4568

Gottgörelseavgifter
tfn 040 450 4530
hyvike(@)vakes.fi

TEKNISKA ÄRENDEN OCH FÖRSÄKRINGSCENTRALEN VAKES OY

Teknisk chef  Tuomo Toivanen
tfn 040 450 4793

Utbildningschef Ilkka Lemmelä
tfn 040 450 4582

09.05.2016