Kommunikationsdirektör Leena-Mari Tanskanen
tfn 040 450 4676

Kommunikationsspecialist Maija Andersson
tfn 040 922 1116

Webbinformatör Heli Narinen
tfn 040 920 7181

Kommunikationsassistant Laura Lahtivirta
tfn 040 922 1398

29.12.2017