Aktuariedirektör Ville Lilja
tfn 040 922 1413

Datalagringssakkunnig Timo Kari
tfn 040 450 4554

20.11.2017