LVK | Aktuarieärenden

Aktuariedirektör Ville Lilja
tfn 040 922 1413


AKTUARIETJÄNSTER

Chef matematiker Sauli Suuntala
tfn. 040 450 4663

Matematiker Anastassia Viio
tfn. 040 922 0976

STATISTIKTJÄNSTER

Statistikschef Juha Hemminki
tfn. 040 450 4204

BI-arkitekt Henrik Grönblom
tfn. 040 450 4778

Datalagringssakkunnig Timo Kari
tfn 040 450 4554

Data-analytiker Tero Koistinen
tfn. 040 450 4563

Data-analytiker Kristiina Tölö
tfn. 040 922 0419

18.05.2018