Viktiga kontaktuppgifter

Kommunikation (kl. 9–15), tfn 040 450 4700

TRAFIKFÖRSÄKRINGSENHETEN

 • Trafikskadeersättningar
  Ersättningschef Antti Tuulensuu, tfn 040 450 4671
 • Trafikförsäkringar
  Försäkringschef Lauri Linna, tfn 040 450 4591
 • TFC:s riktlinjer och frågor om indrivning av gottgörelseavgifter
  Direktör Janne Jumppanen, tfn 040 450 4543
 • Frågor om fordonsteknik och skadeinspektioner
  Teknisk chef Tuomo Toivanen, tfn 040 450 4793

INSTITUTET FÖR OLYCKSINFORMATION (OTI)

 • Riktlinjer relaterade till trafiksäkerheten
  Trafiksäkerhetsdirektör Kalle Parkkari, tfn 040 450 4627
 • Trafiksäkerhetsstatistik och -rapporter samt relaterade utlåtanden
  Kontaktchef Tapio Koisaari, tfn 040 450 4782
 • Trafiksäkerhetsforskning
  Trafiksäkerhetschef Esa Räty, tfn 040 922 1365
 • Undersökning av trafikolyckor
  Olycksfallskoordinator Juha Nuutinen, tfn 040 450 4615

 

Alla kontaktuppgifter

 

30.04.2018