Jag tecknade en trafikförsäkring för fordonet inom sju (7) dagar från köpet. Varför fick jag ändå en avgift för oförsäkrat fordon?

Om du köpte fordonet av en s.k. ”mellanägare”, som inte har registrerat fordonet på sitt namn och inte heller tecknat en trafikförsäkring ska du omedelbart teckna en trafikförsäkring samma dag som köpet genomförs. Eftersom den föregående ägaren inte har haft någon trafikförsäkring kan du inte tillgodoräknas tidsfristen på 7 dagar. Om fordonet hade orsakat en trafikskada skulle Trafikförsäkringscentralen varit ansvarig för skadan.

Avgiften gällde en dag då jag redan haft försäkring, varför?

En trafikförsäkring ska tecknas inom 7 dygn efter köp av fordon. Om du tecknat trafikförsäkringen först den åttonde dagen eller senare är den åttonde dagen redan oförsäkrad, eftersom avgiften för oförsäkrat fordon då debiteras även för dagen då försäkringen tecknades.

Jag kunde inte registrera fordonet, eftersom jag inte fick pappren i tid. Varför måste jag betala avgiften för oförsäkrat fordon?

En trafikförsäkring ska alltid tecknas inom 7 dygn även om fordonshandlingarna är bristfälliga.

Jag fick inte en trafikförsäkring eftersom jag har en betalningsanmärkning. Vad ska jag göra?

Försäkringsbolaget är förpliktat att bevilja en trafikförsäkring, men har i vissa fall rätt att uppbära förskottsbetalning för en premieperiod, t.ex. om kunden har en betalningsanmärkning.

01.01.2017