Du kan besvara förfrågan per e-post hyvike(@)vakes.fi eller med de elektroniska blanketterna här under.

Om ditt fordon har haft en trafikförsäkring under den tid som nämns i förfrågan, ska du ange försäkringsbolagets namn och försäkringens begynnelsedatum.

FÖRSÄKRAT FORDON

Blankett för avgift som motsvarar premien: Med den här blanketten kan du meddela ditt försäkringsbolag och dina försäkringsuppgifter till oss.

OFÖRSÄKRAT FORDON

Blankett för försummelseavgift: Om ditt fordon varit oförsäkrat så kan du använda den här blanketten för att ge tilläggsinformation gällande försummelseavgiften, eller föra fram något annat som har med saken att göra.


Ange ditt ärendenummer och dina kontaktuppgifter i ditt meddelande. Vi behandlar ditt ärende utifrån ditt svar och skickar meddelande om det per e-post.

27.12.2017