Fordons-
 kategori

 Minimipremie
 (30 dgr)
 Tilläggspremie
 för påföljande
 30 dgr
 A. Personbilar 132  € 66  €
 B. Motorcyklar  330 €  165 €
 C. Lastbilar  440 €  264 €
 D. Mopeder  110 €  55 €
 E. Bussar  550 €  242 €
 G. Övriga *)  165 €  82 €
 F. Släpvagnar

 med
 dragfordon

 utan
dragfordon

 50 % av
 dragfordons-
 premien
 (kategori A, C
 eller E)

 50 % av
 premien
 i kategori C

 

 

*) Snöskotrar, fyrhjulingar o.d.

01.01.2017