Trafikförsäkring behövs inte för:

  • fordon som inte behöver registreras och som inte används i trafik*
  • fordon som avställts och som inte används i trafik*
  • fordon som avregistrerats och tagits ur trafik.


Trafikförsäkring behöver dock inte tecknas för följande fordon med låg vikt eller hastighet:

  • sådana motorredskap eller traktorer vars konstruktiva hastighet är högst 15 kilometer i timmen, förutsatt att de inte behöver registreras,
  • skördetröskor eller andra motorredskap som i gårdsbruk används för bärgning av skörd och som inte behöver registreras,
  • släpvagnar som befriats från registrering,
  • sådana fordon som är avsedda att framföras endast av barn och som inte behöver registreras,
  • eldrivna rullstolar och andra motsvarande fordon av lätt konstruktion som är avsedda att användas enbart av personer med funktionsnedsättning och som inte behöver registreras,
  • lätta elektriska förflyttningshjälpmedel, vars effekt är högst 1 kW och vars högsta konstruktiva hastighet inte överstiger 25 km/h.

 

* Vid bedömningen av försäkringsplikten är det bra att komma ihåg att ett motorfordon används enligt trafikförsäkringslagen i trafik även när fordonet används eller förflyttas utanför vägar såsom på gårdsområden, på åkrar, i skogen eller på is. Enligt trafikförsäkringslagen är begreppet trafik mer omfattande än vad som i allmänhet avses med trafik eller vad vägtrafiklagen avser med trafik.

Skador som orsakats av fordon som i Finland är befriade från försäkringsplikten handläggs av Trafikförsäkringscentralen med undantag för ovan nämnda lätta elektriska förflyttningshjälpmedel, som inte överhuvudtaget omfattas av trafikförsäkringssystemet.

Det går att skaffa ett kompletterande skydd genom att ta en frivillig bilförsäkring, en s.k. kaskoförsäkring, för fordonet. Beroende på kaskoförsäkringens omfattning täcker den skador på den vållande partens fordon eller skador som uppkommit till exempel på ett parkeringsområde eller till följd av ofog.

Fråga mer om frivillig kaskoförsäkring hos ditt försäkringsbolag.