LVK | Vakuutusmaksun määräytyminen

Liikennevakuutusmaksut lasketaan vakuutusyhtiökohtaisten maksuperusteiden mukaan. Lain mukaan maksuperusteita on sovellettava yhdenmukaisesti kaikkiin vakuutuksenottajiin. Liikennevakuutuksen hintaan vaikuttavat sekä ajoneuvoon että sen käyttäjään liittyvät ns. riskitekijät. Yleisimpiä vakuutusmaksuun vaikuttavia tekijöitä ovat:

  • Ajoneuvon laatu
  • Ajoneuvon merkki ja malli
  • Sylinteritilavuus
  • Ajoneuvon käyttötarkoitus
  • Ajoneuvon haltijan kotipaikka tai ajoneuvon pääasiallinen käyttöpaikka
  • Vakuutuksenottajan ikä ja ajokokemus
  • Vakuutus- ja vahinkohistoria


Vakuutusmaksu sisältää myös vakuutusmaksuveron (24 %), liikenneturvallisuusmaksun (1 %) sekä muita yhteisesti vastattavia korvausten hoitokuluja.

01.01.2017