Vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyöneen ajoneuvon haltijan tai omistajan on maksettava vakuutusmaksua vastaava maksu. Tämä summa peritään koko siltä ajalta, jonka ajoneuvo on ollut vakuuttamatta (ei kuitenkaan pidemmältä ajalta kuin kulumassa olevalta ja viideltä viimeksi kuluneelta kalenterivuodelta). Tämän lisäksi määrätään laiminlyöntimaksu, joka on enintään kolme kertaa vakuutusmaksua vastaavan summan suuruinen.

Vakuutusmaksua vastaavan maksun on tarkoitus vastata mahdollisimman hyvin keskimääräistä vakuutusmaksua. Maksuperuste pohjautuu Liikennevakuutuskeskuksen tekemään riskimaksututkimukseen.

Laiminlyöntimaksun suuruuteen vaikuttavia tekijöitä ovat laiminlyöntiajan pituus, laiminlyönnin tahallisuus, toistuvuus sekä se, onko ajoneuvoa käytetty liikenteessä. Liikennevakuutuslain mukaan laiminlyöntimaksu voi olla enintään 3-kertainen vakuutusmaksua vastaavaan maksuun nähden.

Liikennevakuutuskeskus perii maksun ensisijaisesti ajoneuvon haltijalta.

01.01.2017