Avaa liikennevakuutuksen riskitutkimus ajoneuvoryhmittäin vuodelle 2018 tästä.

Vuosittainen riskitutkimus toteutetaan siten, että vakuutusyhtiöt toimittavat vakuutus- ja vahinkokohtaisesti vakuutuskantansa ja vahinkotietonsa Liikennevakuutuskeskukselle.

Aineistona riskitutkimuksessa vuodelle 2018 on käytetty:

  • ajoneuvojen vakuutuskantaa vuosilta 2012–2016
  • sattumisvuosien 2012–2016 vahinkoaineistosta 31.12.2016 mennessä maksettuja korvauksia

LVK laskee näiden tilastoaineistojen perusteella omaisuus- ja henkilövahinkojen riskimaksut ajoneuvolajeittain (henkilöautot, kuorma-autot jne.) ja käyttötarkoituksittain (yksityinen, ammattimainen ja vuokrattu ilman kuljettajaa).

Tämän jälkeen LVK toimittaa laskelmat jäsenyhtiöille ja Finanssivalvonnalle. Yhtiöt voivat hyödyntää riskitutkimusta vakuutusmaksuja määrätessään sopivaksi katsomallaan tavalla.

Riskitutkimuksessa esitetään kolmenlaisia lukuja:

  • havaittuja lukuja
  • lopullisiksi arvioituja lukuja
  • tilastollisia tunnuslukuja

Itse riskimaksuluvut löytyvät viimeisistä taulukoista.

03.07.2017