Vakuutuskeskuksen johtoryhmä

Toimitusjohtaja Ulla Niku-Koskinen


Liikennevakuutusyksikön johtaja Janne Jumppanen


Liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkari

Aktuaarijohtaja Ville Lilja


Lainsäädäntöjohtaja Asko Nio

Viestintäjohtaja Leena-Mari Tanskanen

Hallintojohtaja Jari-Matti Lifländer


Potilasvakuutuskeskuksen yksikönjohtaja Minna Plit-Turunen

Kuvat pääasiassa: Vilja Tamminen

29.12.2017