LVK | Johto

Toimitusjohtaja Ulla Niku-Koskinen

Johtaja Janne Jumppanen
p. 040 450 4543

Lainsäädäntöjohtaja Asko Nio
p. 040 450 4614

Johdon assistentti Kaisa Kauppinen
p. 040 922 5530

14.08.2018