Johtaja Janne Jumppanen
p. 040 450 4543

KORVAUSASIAT

Korvauspäällikkö Antti Tuulensuu
p. 040 450 4671

Korvausasiantuntija Jussi Oivo
p. 040 450 4617

VAKUUTUSASIAT

Lakiasiainpäällikkö Visa Kronbäck
p. 040 450 4259

Lakimies Mari Ryymin
p. 040 922 1195

Vakuutuspäällikkö Lauri Linna
p. 040 450 4591

Venäjä-asiantuntija Seija Väyrynen
p. 040 450 4683

Perintäpäällikkö Vesa Korhonen
p. 040 450 4568

Hyvikeperintä
p. 040 450 4530
hyvike(@)vakes.fi

TEKNISET ASIAT JA VAKUUTUSKESKUS VAKES OY

Tekninen päällikkö Heimo Jokinen
p. 040 450 4542

Tekninen asiantuntija Tuomo Toivanen
p. 040 450 4793

Koulutuspäällikkö Ilkka Lemmelä
p. 040 450 4582

21.07.2016