LVK:n lausunnot

Olemme koonneet tälle sivulle kaikki Liikennevakuutuskeskuksen lausunnot.

Lausunto liikenteen automatisaatiosta ja digitaalisista palveluista

Lausunto ajokorttilain ja eräiden muiden lakien muutosesityksestä

Lausunto vakuutuksen tarjoamisesta annetun direktiivin kansallista täytäntöönpanoa valmistelleen työryhmän loppuraportista

Lausunto luonnoksesta liikenteen palveluista annetun lain muutosesityksestä sekä eräistä siihen liittyvistä laeista

Lausunto esityksestä tieliikennelaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastouudistusta koskevasta esiselvityksestä

Lausunto luonnoksesta esitykseksi laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä

30.06.2017