Ulkomaisen ajoneuvon Suomessa aiheuttaman liikennevahingon käsittelee ja korvaa Liikennevakuutuskeskus. Jos vahingon on aiheuttanut ETA-maassa rekisteröity ajoneuvo, vahingon käsittelyn voi LVK:n sijaan hoitaa sen valtuuttama vihreä kortti -edustaja.

Tiedot vihreä kortti -edustajista saa LVK:sta. Vahinkoilmoituksen voi myös jättää LVK:lle, joka ohjaa ilmoituksen tarvittaessa eteenpäin.

Korvaukset suoritetaan Suomen liikennevakuutuslain mukaisesti. Jos ulkomainen ajoneuvo on vakuutettu vihreä kortti -järjestelmään kuuluvassa maassa, sen liikennevakuutuksesta korvataan vastapuolelle aiheutuneet henkilö- ja omaisuusvahingot (myös jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden vahingot), samoin kuin vakuutetun ajoneuvon matkustajien vahingot. Vahingon aiheuttaneen ajoneuvon omistaja ja kuljettaja eivät kuitenkaan saa korvauksia omista henkilövahingoistaan lukuun ottamatta ruotsalaisia ja norjalaisia ajoneuvoja.

Jos vahingon aiheuttaneella ajoneuvolla on rajaliikennevakuutus, siitä korvataan lisäksi myös syyllisen ajoneuvon kuljettajan ja omistajan henkilövahingot.

Mikäli ulkomainen ajoneuvo aiheuttaa vahingon, toimi näin

 • Kutsu tarvittaessa poliisi paikalle hätänumerosta 112.
 • Ota valokuvat vahingoista ja osallisista ajoneuvoista, jos mahdollista.
 • Täytä vahinkoilmoitus ja lähetä se Liikennevakuutuskeskukselle. Anna kopio vahinkoilmoituksesta myös vahingonkärsineelle, jos mahdollista.

Vahinkoilmoituksessa tarvittavat tiedot

 • osapuolten yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite yms.)
 • vahinkoon osallisten ajoneuvojen täydelliset tiedot (rekisteritunnus, merkki ja malli)
 • vakuutustiedot täydellisinä (vihreästä kortista maatunnus, yhtiökoodi, vakuutusnumero sekä vakuutusyhtiö ja vakuutuksenottaja)
 • vahinkopaikka ja -aika
 • kuvaus vahingosta
 • osapuolten allekirjoitukset
 • mahdollisten todistajien nimet ja yhteystiedot

Liitä vahinkoilmoitukseen kopio tai valokuva toisen osapuolen vihreästä kortista sekä mahdollinen muu aineisto (poliisi-ilmoitus yms.). Jos et voi saada kopiota tai valokuvaa vihreästä kortista, ota ylös ainakin voimassaoloaika, vakuutuksen numero ja vakuutusyhtiö. Katso esimerkkinä venäläinen vihreä kortti tästä tiedostosta.

Henkilövahinkojen selvittämistä varten tarvitaan

 • lääkärintodistus
 • laskut ja kuitit vahingosta aiheutuneista kuluista
 • jos korvausta haetaan ansionmenetyksestä, selvitys tulojen vähentymisen määrästä

Omaisuusvahinkojen määrän selvittämistä varten tarvitaan

 • vaurioituneen ajoneuvon vahinkotarkastus
 • korjauslasku
 • selvitys vaurioituneen esineen laadusta, kunnosta, iästä ja vahingoista
 • vaurioituneen esineen ostohinta ja käypä arvo (vahinkohetkellä)
26.10.2015